logo

BİLGİ GÜVENLİK UZMANI

MYK ULUSAL MESLEK STANDARDI

BİLGİ GÜVENLİK UZMANI

SEVİYE 6 — REFERANS KODU: 13UMS0291-6

SEVİYE 7 — REFERANS KODU: 13UMS0292-7

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 26/2/2013 – 28571

Bilgi Güvenlik Uzmanı (Seviye 6) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İTO Koordinasyonunda BGD Bilgi Güvenliği Derneği ve TBGD Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği tarafından hazırlanmıştır.
Bilgi Güvenlik Uzmanı (Seviye 6) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır

Detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-meslek-standard-ana

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2&Itemid=432

Share
1118 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.