logo

BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANI

BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANI

MYK ULUSAL MESLEK STANDARDI

SEVİYE 4 — REFERANS KODU / 12UMS0202-4
SEVİYE 5 — REFERANS KODU / 12UMS0202-5
RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 27/4/2012 – 28276

Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 4-5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) koordinasyonunda TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği tarafından hazırlanmıştır. Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 4-5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2

Etiketler: » »
843 Kez Görüntülendi.