logo

YAZILIM GELİŞTİRİCİ

MYK ULUSAL MESLEK STANDARDI

YAZILIM GELİŞTİRİCİ

SEVİYE 4 — REFERANS KODU: 13UMS0343-4
SEVİYE 5 — REFERANS KODU: 13UMS0343-5
SEVİYE 5 — REFERANS KODU: 13UMS0343-6

RESMİ GAZETE TARİH / SAYI: 5/11/2013 – 28812

Yazılım Geliştirici (Seviye 5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği istanbul Ticaret Odası (İTO) koordinasyonunda YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği ve TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği tarafından hazırlanmıştır. Yazılım Geliştirici (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-meslek-standard-ana

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2&Itemid=432

Share
824 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.