logo

SİSTEM İŞLETMENİ

SİSTEM İŞLETMENİ

MYK ULUSAL MESLEK STANDARDI

SİSTEM İŞLETMENİ

SEVİYE 4 — REFERANS KODU / 12UMS0255-4

SEVİYE 5 — REFERANS KODU / 12UMS0255-5

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 16.10.2012 – 28443

Sistem işletmeni (Seviye 4-5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği istanbul Ticaret Odası (İTO) koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve TEKİS Tüm Özel Eğitim Kurumları işverenleri Sendikası tarafından hazırlanmıştır. Sistem işletmeni (Seviye 4-5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-meslek-standard-ana

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2&Itemid=432

1391 Kez Görüntülendi.