logo

Sabider Hakkında

Değerli Bilişimci Dostlar,

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların hak ve çıkarlarının korunması, mesleki sorunlarının çözümü, sektörün haksız rekabetten arındırılması, sektörel standartların oluşturulmasını sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile 18.05.2006 tarihinde dernek çatısı altında birleşerek  SABİDER – SAKARYA BİLİŞİM SEKTÖRÜ DERNEĞİ‘ni kurduk.

Sektörümüzde ticari faaliyet yürüten firmaların uymak zorunda oldukları sektöre özgü kurallar ve standartlar henüz oluşmamış durumda, çünkü bu standartları oluşturabilecek bir örgütlenme henüz gerçekleşmiş değildir. Sektörde birliğin sağlanması için; tüm illerde faaliyet yürüten bilişim firmalarının kendi illerinde dernek olarak örgütlenmesi gerekmektedir. Bir ülkenin gelişmişliği sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi ile doğru orantılıdır.

Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, sosyal durumlarımız ve ekonomik düzeylerimiz farklı olabilir, ancak çözüme ulaşmak için güçlerimizi iyi niyetli olarak birleştirmeli, birbirimizin sorunlarını dinlemeli anlamalı ve çözümler üretmeliyiz.

Sektörümüz ile ilgili birçok ortamda, toplantılarda sıkça bilgi toplumundan, bilgiden, bilimden, bilişimden bahsedilmektedir. Dikkatinizi çekmiştir. Bu sözcüklerin hepsi “bil” kökünden gelmekte, bilmek kavramına dayanmaktadır. Bilmek, Bilgi Toplumu’nda bireysel bir kimlikten daha çok toplumsal bir kimlikle bütünleşir. Siz de bileceksiniz o da bilecek, siz de bileceksiniz onlar da bilecek .

Evet, Bilgi Toplumu’nda hem siz bileceksiniz hem başkalarının da bilmesini isteyeceksiniz. Teknolojinin bize zorunlu olarak kabul ettirdiği bu gerçeği, yüzyıllar önce, büyük düşünür Hz. Mevlana bakın nasıl dile getiriyor: “Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır.”

Bu sözlerde, hem bilginin paylaşılması gereği, hem de kendi bildiklerimizle ilgili bir muhasebe yapma gereği saklıdır.

Unutmayınız ki; bilişim teknolojilerini sadece kullanan,  onu üretenlere karşı bağımlı tüketici hale gelmektedir. Bunu iyi algılamalı, bilgiyi ve teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir sektör konuma gelmeyi hedeflemeliyiz.

Bu yüzden bilişim sektörünün sağlıklı yapılanması için, eğitimli bireylere, eğitilmiş sektör mensuplarına ve sorunları minimize edilmiş, yasaları belirlenmiş, bakanlığı olan, tek çatı altında bütünleşmiş bir bilişim sektörüne ihtiyaç vardır.

Saygılarımla,

Nahit GÖK