logo

Ağ Teknolojileri Elemanı

Ağ Teknolojileri Elemanı

AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI

SEVİYE 4 — REFERANS KODU/ 12UMS0200-4
SEVİYE 5 — REFERANS KODU/ 12UMS0200-5
SEVİYE 6 — REFERANS KODU/ 12UMS0201-6

RESMİ GAZETE TARİH – SAYI/ 27/4/2012 – 28276

Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 4-5-6) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) koordinasyonunda TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği tarafından hazırlanmıştır. Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 4-5-6) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-meslek-standard-ana

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2&Itemid=432

Etiketler: » » » »
758 Kez Görüntülendi.